Oferta kolejnictwo

Nasza spółka działa na terenie województwa śląskiego, na bieżąco monitorujemy lokalny rynek usług budownictwa kolejowego, utrzymujemy dobre relacje z Zakładami Linii Kolejowych oraz operatorami bocznic kolejowych, współpracujemy z wieloma firmami sektora kolejowego oraz specjalistami branży kolejowej, posiadającymi uprawnienia budowlane z zakresu budowy: dróg kolejowych, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz obiektów inżynieryjnych.


Oferujemy usługi wykwalifikowanego zespołu pracowników zajmujących się bezpośrednio realizacją następujących robót kolejowych:
•    naprawa i remonty nawierzchni kolejowej, rozjazdów oraz podtorza
•    budowa i naprawa peronów kolejowych i chodników
•    remonty i naprawa przejazdów kolejowych
•    zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych i betonowych
•    budowa i odtwarzanie systemów odwadniających w tym zewnętrznej kanalizacji deszczowej i odwodnieniowej.

W ramach zleconych zadań zapewniamy:
•    prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad realizacją prac budowlanych w terenie
•    skuteczny monitoring realizowanych zadań w celu terminowego i rzetelnego ich wykonania
•    współdziałanie przy odbiorach wykonanych prac
•    promocję marki zleceniodawcy
•    w miarę możliwości inne wymagane przez państwa usługi